logo
Main Page Sitemap

Artesa bonus


V prbhu vkladového období mžete v Den roního vroí vkladu v souhrnu vybrat až polovinu prostedk z poátení ve vkladu.
Vhody lenského vkladu vyí lensk vklad znamená vyí podíl na zisku družstva vyí majetková úast a lotteria carnevale cordenons 2016 více hlas na osobu pi hlasování na lenské schzi družstvo má stabilní dlouhodob ziskové hospodaení.Úrokové sazby jsou na družstevní záložnu bohužel podprmrné a Artese zaínají pomalu ukazovat záda i lepí banky.Nabízíme pohodln pístup do poboky v centru Prahy nebo creating slot machine javascript osobní návtvu prostednictvím naich bankovních poradc mimo Prahu.Vpis i smlouvu o útu vedeného na Vae jméno v jiné finanní instituci v rámci R, ze kterého budete zasílat první platbu na Vá nov založen úet.Nae mise se skládá z nkolika aspekt: pracujeme pro spokojenost naich klient, chceme, aby korektnost a profesionalita byly naím standardem, používáme nejmodernjí technologie a vytváíme ty nejlepí podmínky pro maximální zhodnocení vaich financí.Fyzické osoby nepodnikatelé, kteí jsou obany.NezasÍlejte prosÍM NA BŽN ÚET artesa ŽÁDNÉ PENŽNÍ prostedky díve, než k tomu budete v e-mailu vyzváni.Základní parametry, vklad uzavíran na pevnou dobu trvání 36 nebo 48 nebo 60 msíc.Možnost vybrat až 50 prostedk z poátení ve vkladu.Termínovan vklad mžete založit prostednictvím.Garantovaná pevná ve úrokového bonusu, kter Vám pipíeme v pípad, že nebudete z vkladu vybírat.
Kdo mže o vklad zažádat?
Druh doklad totožnosti - idisk prkaz, cestovní pas, rodn list, prkaz ZTP, prkaz obana EU nebo zbrojní pas.Minimální vklad 20 000,- CZK Úrokov vnos vetn úrokového bonusu je pipisován na Vá bžn úet s roní periodou.Prostednictvím OnLine žádosti o založení termínovaného vkladu.Spoení OnLine je ureno pro vechny, kteí nemají dostatek asu chodit na poboku a naopak mají dostatek úspor, které chtjí vhodn zhodnotit.Artesa Bonus si jednodue sami vyberete a nastavíte parametry pro uložení Vaich penz.Uctíváme ty hodnoty, na kterch stojí pravidla nejen mezilidskch vztah a dobrého byznysu, ale hlavn spokojench klient.Obansk prkaz nebo povolení k pobytu.Jaké doklady budete potebovat?Na prvním míst jsou u nás lidé, podporujeme tmovou práci, respektujeme konkurenci, zakládáme si na partnerství a dlouhodobé spolupráci.Pokud z vkladu nebudete vybírat, získáte každ rok úrokov bonus.Pehled zmn zákona o spoitelních družstvech vetn vysvtlení jejich dopad na termínované vklady a lenské vklady len spoitelního družstva naleznete zde.
V zásilce spolu se smluvní dokumentací naleznete prvodní dopis s podrobnmi informacemi, jak dále postupovat.
Jak bude dalí krok po vyplnní žádosti?Osoby, které nejsou stávajícími leny spoitelního družstva Artesa.
Fyzické osoby nepodnikatelé, kteí jsou obané EU a mají povolení k trvalému pobytu na území eské republiky.
Termínovan vklad s nadstandardní úrokovou sazbou a možností vbr každch 12 msíc v prbhu vkladového období.

Sitemap